چادر بردل صحرا از عشق خبر دارد قشقائی و شیدائی یک لطف دگر دارد

 

 

 

نوشته امروز تقدیم به :

بیگانه ستیزان ایل قشقائی از سردار عشایر (صولت الدوله )تا دیگر شهیدان سرافراز ایلمان که نفیر گلوله هاشان همچون تیر آرش زمان را در نوردید و بر درخت کهنسال استعمار فرود آمد و در مرز جنوبی ایران بر چشم امراتوری بریتانیا نشست.

                                                                                           بر گرفته ازکتاب تاریخ مبارزات
                                                                                                  مردم ایل قشقائی

بیائید نوشته های سردار قشقائی را در جواب اجنبیها مرور کنیم:

من بنابه امر دولت متبوعه خودبرای جنگ با اجنبی های متعدی آمده ام .علت هم این بوده است که آنها قدم به سرزمین ایران گذاشته وفارس راتحت نفوذ رسمی خود درآورده اند قشون

تشکیل داده اندوبه وطن من تجاوز وبه هموطنانم توهین کرده اند .ازامردولت گذشته من مسلمان ودارای مذهب شیعه وتابع اوامرنواهی مجتهدین عموما"وحجه الا سلام

سیدعبدالحسین لاری خصوصا" امربه جهادبا انگلیسیان راداده اندوناچارم ازآنها اطاعت کنم .

وقتی منتصرالملک می گویدفعلا"مبلغ یکصد هزارتومان وامنیت راه اصفهان تا بوشهر ودوهزار قبضه تفنگ و4عراده ی تو÷ به شما میدهند قبول بفرمایید.صولت الدوله جواب میدهد ازقول من به حضرت والا عرض کنید بنده حاضر هستم ازریاست ایل قشقائی که همه به منزله فرزندان من هستند صرف نظر کنم به علاوه مبلغ دویست هزار تومان تقدیم کنم مشروط بر اینکه انگلیسیها به کلی از ایران خارج شوند و اگر بزودی ÷لیس جنوب را منحل نکندوازفارس خارج نشوند مجبورم با آنها بجنگم و تا جان در بدن دارم دست از ستیز بر نکشم .

 

/ 10 نظر / 17 بازدید
gholam

سلام . منتظر باش تا دهنت كش بياد . باى باى . غلام از دو راهى كوار .

محمدی گله زن (بهادین لو)

ما نباید بی غیرت باشیم ما باید از اصالت خود دفاع کنیم من از کوار هستم من نوکر تمام ایل مرد های قشقایی هستم

talat

باسلام یاقار یاقوش گچیر چیلر ایرگ ورمه گدیر عشقلر یاقار یاقوش یویلور گیلر یاشی تکمه ایرگ قازمای چوخ ممنون

جانثار

درود بر شرف خسرو خان و مرگ بر عاملین قتل وی

سحر

سلام ادیرام امیدوارا گون به گون موفقتر اولانوز. اگر گلینیز شیرازا انجمن قشقاییه تشریف گتیرینگ.

hasanabadi

ساق ال ساق ال چخ ساق ال بايراميز مبارک

سحر

نوکرتیم

zargham ghasemi ghashghai fars larestan sahraye bagh

درود بر شما قشقایی با غیرت من از شما کمال تشکر را دارم و به شما می بالم ای هم وطن با غیرت من همیشه شما را می ستاییم از اینکه شما در مورد قشقایی ها تعصف دارید متشکرم لطفا در مورد پدر بزرگم رستم خان و زیاد خان هم تحقیق کنید انها هم خیلی خدمت کردند سال 42 بدست ماموران شاه در اطراف خنج به طور قافل گیرانه صبح زود از زمین و هوا بمباران شدند ودر ان روز ما 35 نفر شهید دادیم دوست من ........................من شما را به خدا می سپارم ...عشقم ایلم قلبم قشقایی ...ساقل قارداش

zargham ghasemi ghashghai fars larestan sahraye bagh

درود بر شما قشقایی با غیرت من از شما کمال تشکر را دارم و به شما می بالم ای هم وطن با غیرت من همیشه شما را می ستاییم از اینکه شما در مورد قشقایی ها تعصف دارید متشکرم لطفا در مورد پدر بزرگم رستم خان و زیاد خان هم تحقیق کنید انها هم خیلی خدمت کردند سال 42 بدست ماموران شاه در اطراف خنج به طور قافل گیرانه صبح زود از زمین و هوا بمباران شدند ودر ان روز ما 35 نفر شهید دادیم دوست من ........................من شما را به خدا می سپارم ...عشقم ایلم قلبم قشقایی ...ساقل قارداش